Projekttbla 4_1_1_

Aktuális hírek

ANYÁK HÓNAPJA, PAPOK LÁTOGATÁSA…

„Mikor jó anyátok nevét kimondjátok, / imádságos áhítattal mozduljon a szátok. / Mikor jó anyátok nevét suttogjátok, / áldjátok a nagy úristent, gondot visel rátok”.
U N I T Á R I U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G L E L K É S Z I H I V A T A L A
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám Tel. / Fax: +36-66-491-894
e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu; Szám : 90 - 2015 / Lelkészi Iktatókönyv

ANYÁK HÓNAPJA, PAPOK LÁTOGATÁSA…

„Mikor jó anyátok nevét kimondjátok, / imádságos áhítattal mozduljon a szátok. / Mikor jó anyátok nevét suttogjátok, / áldjátok a nagy úristent, gondot visel rátok”. Gyermeki őszinteséggel szólt az ünneplés (és szól május folyamán) a hónap első vasárnapján. A szép ünnepen mintegy 18 vers és 15 ének hangzott el hittanosok, felnőttek, dalárdisták ajakán, szép csokorral és egy szál kálavirággal megajándékozva minden jelenlévő édesanyát, nagymamát, dédit, de leendő édesanyákat is. Kis gyülekezetünk 113éves történetében olyan feledhetetlen esemény történt, amire nem volt példa az elmúlt több mint egy évszázadban. Mi adtunk otthont az egyesített Magyar Unitárius Egyház második évnegyedi lelkészi értekezletének-konferenciájának, amelyen az anyaországi lelkészeink mellett megjelentek a Marosi és a Kolozs-Tordai Egyházkör harminc lelkésze Marosvásárhelytől Győrig. 5-én délután érkeztek, a Kiskastélypark és a Marika vendégfogadó házban helyeztük el őket, ahol nagyszerűen érezték magukat. Többen már most tervezik, hogy még visszatérnek pihenni és a fürdő áldásait élvezni. Már délután megkezdődtek az előadások, a napot finom vacsorával fejeztük be a Tőkés házaspár jóvoltából, vendégszeretete eredményeként családias hangulatban.
Másnap folytatódott a konferencia. Ebéd után Bere Károly polgármester fogadta a lelkészi kart a hivatal dísztermében, ahol városkánk történelmét és jelenét ismertette. A fogadás után Szeghalmon meglátogattuk Túri János tűzoltó őrnagy vendégeiként a Mundérba bújt történelem, immáron határokon kívül is ismert híres kiállítását-gyűjteményét, amely nagy élmény volt mindenkinek. Aztán itthon a tájházat nézhették meg Balázs Balázs és Fekete János vezetésével. Délután 6 órától megtelt a templomunk a fogadó istentiszteleten, ahol Kecskés Csaba, marosvásárhelyi esperes prédikált. A vendégeket Kovácsné Czeglédi Mária tanácsnok gondnokasszonyunk köszöntötte, amelyre Gyerő Dávid, kolozsvári püspökhelyettes válaszolt szeretettel. Gyülekezetünk a népdalkör és két hittanos énekajándékával köszönte meg a lelkészeknek, hogy vendégeink. A végén e sorok írója ismertette a gyülekezet történelmét és mozgalmas jelenét. A lelkészek java másnap délig hagyta el városunkat. Köszönet a csodás élményért a gyülekezetnek, vendéglátóinknak, a fürdőnek és a hivatalnak is. Most pünkösd ünnepére készülünk, valamint a június 4-i Nemzeti Gyásznapra, amelynek műsorában részt veszünk szavalóinkkal, énekeseinkkel, népdalkörünk szereplésével.

Isten adjon minden olvasónak szép májusi napokat erőben: Balázsi László lelkész, ny.mb.püspökFzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.