helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Aktuális hírek

E-ON Felhívás gallyazásra

2013. április 08. 11:57
E-ON Felhívás gallyazásra
Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. felhívással fordul Füzesgyarmat Város ingatlantulajdonosaihoz, hogy a balesetek megelőzése érdekében a biztonsági övezetről rendelkező 2/2013. (I.22.) NGM rendeletben foglaltakat tartsák be, mely szerint:


FELHÍVÁS

Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. felhívással fordul Füzesgyarmat Város ingatlantulajdonosaihoz, hogy a balesetek megelőzése érdekében a biztonsági övezetről rendelkező 2/2013. (I.22.) NGM rendeletben foglaltakat tartsák be, mely szerint:


A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában


· 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,


· 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,


· 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelítheti meg az áramvezetőt.


A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, TILOS


· olyan növényzetet telepítése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,


· olyan növényzet telepítése és tűrése, amely nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.


A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosnak kell rendszeresen megfelelően gondozni!


Amennyiben az ingatlantulajdonosok nem végzik el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy a törvény megadja a jogot az áramszolgáltatónak, hogy eltávolíthatja a fát, bokrot, egyéb növényzetet a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érdekében.


Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.


Debreceni régió-központjának címe, elérhetősége:

Gál Sándorné: 0652/512-201

telefax: 0652/512-250


Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanok, illetve az ingatlanokhoz tartozó közterület tekintetében a felhívásnak eleget tenni szíveskedjenek.


Füzesgyarmat, 2013.04.09.

dr. Makai Sándor

jegyző  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.