fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018

 
 H I R D E T M É N Y 
 

 A Központi Statisztikai Hivatal

Füzesgyarmat település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

 

Az összeírók május 23-a és június 15-e között keresik fel a háztartásokat.

 

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018

 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Herczeg Ilona

 

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek.

Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

 

A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

 

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!

 

 

Bere Károly

polgármesterÖnkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.