Projekttbla 4_1_1_

Aktuális hírek

Hirdetmény a 2015. évi ebösszeírásról

2015. április 01-től április 30-ig terjedő időszakban Füzesgyarmat város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végezünk.
Hirdetmény a 2015. évi ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Füzesgyarmat város területén 2015. április 01-től április 30-ig terjedő időszakban Füzesgyarmat város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „ Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, melyek 2015. április 30-ig folyamatosan beszerezhetők a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám alatt (földszint postázó) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.fuzesgyarmat.hu).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

- postai úton az 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. címre
- elektronikusan a fgyphiv@globonet.hu elektronikus levélcímre
- személyesen a városháza földszintjén elhelyezett gyűjtődobozban
- kapcsolattartó: Palánki Imre (földszint, postázó Tel.: 66/490401/129 mellék)

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. április 30. 16 óra

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét az alábbiakra:

- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
- Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000,- Ft összegű pénzbírság.

Ellenőrzési időszak: 2015. április 7. napjától 2014. április 30. napjáig tart.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy az ebösszeíró adatalap kitöltési kötelezettségtől függetlenül, azonosító kitűzővel és megbízólevéllel ellátott önkormányzati dolgozóink, 2015. április 07-től április 17-ig tartó időszakban ellenőrző összeírást végeznek Füzesgyarmat teljes közigazgatási területén.

LETÖLTHETŐ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Makai Sándor


Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.