helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Aktuális hírek

MUNKATERV 2018.

2018. január 08. 08:30
 footer_3

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. évi munkaterve

(Képviselő-testületi ülésenként, az azokon legalább tárgyalandó napirendi pontokkal)

Január 25.

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetésének előzetes tárgyalása

       Előadó: Bere Károly, polgármester

2. Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés

       Előadó: Bere Károly, polgármester

3. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása

       Előadó: A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője

4. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása

       Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

5. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2018. évi turisztikai marketing terve

       Előadó: Tőkésné Gali Mónika, irodavezető

Február 22.

1. Az Önkormányzat illetve a fenntartásában levő költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének elfogadása

      Előadó: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető

2. Az Önkormányzat 2018. évi, várható saját bevételeinek alakulásáról szóló határozat elfogadása

      Előadó: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Előadó: Bere Károly, polgármester

4. Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

5. A Polgármester 2017. évi szabadságának megállapítása és 2018. évi szabadságolási tervének elfogadása

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

6. A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

      Előadó: Lakatos Béla, elnök 

 

 

Március 15.

 1. Ünnepi testületi ülés

 

Március 29.

1. 2018. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása

      Előadók: Bere Károly, polgármester

2. A Füzesgyarmati Bölcsőde és a gyermekétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási önköltségek megállapítása

      Előadók: Gyermekétkeztetést biztosító vállalkozás vezetője, Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

3. A Füzesgyarmati Napközis Konyha működéséről szóló beszámoló

      Előadó: Az étkeztetést ellátó vállalkozás képviselője         

4. A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója

      Előadó: egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi területen alkalmazott foglalkoztatottak

 

Április 26.

1. Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről

      Előadó: Rendőrkapitány

2. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója a 2017. évi munkájáról

      Előadó: Homoki Éva, intézményvezető

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

4. A Füzesgyarmati kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

 

Május 30.

1. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása

      Előadók: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető

2. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló

      Előadó: Bere Károly, polgármester

3. Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

Június 21.

1. Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (Füzesgyógy Kft. és  Füzesgyarmati Ipari Park Kft.)

      Előadók: Illetékes ügyvezetők

2. A Füzesgyarmati Sport Kör, a Női Kézilabda szakosztály és a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület beszámolója

      Előadók: Boros Tibor, Tóth Lajos szakosztályvezető, Bánfi Attila elnök

 

Augusztus 20.

1. Ünnepi testületi ülés

 

Szeptember 13.

1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének félévi állásáról

      Előadó: Bere Károly polgármester

 

Október 25.

1. Beszámoló a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről

      Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető

2. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről

      Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

 

November 29.

1. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

      Előadó: Elnök és Parancsnok

 

December 20.

 1. évi Munkaterv összeállítása

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 2. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

      Előadó: Bere Károly polgármester

 3. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolója

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 4. Beszámoló a helyi adózásról

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 5. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. és a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

      Előadók: Illetékes ügyvezetők

  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.