HVB_hat.png

Aktuális hírek

MUNKATERV 2019.

2019. január 18. 13:35
 footer_3

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi munkaterve

(Képviselő-testületi ülésenként, az azokon legalább tárgyalandó napirendi pontokkal)

január 31.

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetésének előzetes tárgyalása

       Előadó: Bere Károly, polgármester

2. Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés

       Előadó: Bere Károly, polgármester

3. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése

       Előadó: A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője

4. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése

       Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

5. A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

       Előadó: Lakatos Béla elnök

 

február 14.

1. Az Önkormányzat illetve a fenntartásában levő költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének elfogadása

      Előadó: Nagy Izabella, gazdasági vezető

2. Az Önkormányzat 2019. évi, várható saját bevételeinek alakulásáról szóló határozat elfogadása

      Előadó: Nagy Izabella, gazdasági vezető

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Előadó: Bere Károly, polgármester

4. Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

5. A Polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása és 2019. évi szabadságolási tervének elfogadása

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

6. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

      Előadó: A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője

7. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

       Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

 

március 15.

 1. Ünnepi testületi ülés

 

március 28.

1. 2019. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása

      Előadók: Bere Károly, polgármester

2. A Füzesgyarmati Bölcsőde és a gyermekétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási önköltségek megállapítása

      Előadók: Gyermekétkeztetést biztosító vállalkozás vezetője, Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

3. A Füzesgyarmati Napközis Konyha működéséről szóló beszámoló

      Előadó: Az étkeztetést ellátó vállalkozás képviselője         

4. A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója

      Előadó: egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi területen alkalmazott foglalkoztatottak

 

Május 9.

1. Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről

      Előadók: Rendőrkapitány

2. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója a 2018. évi munkájáról

      Előadók: Rácz-Homoki Éva intézményvezető

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető    

4. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

      Előadó: Kovács Márton ügyvezető

5. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása

      Előadók: Nagy Izabella gazdasági vezető

6. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló

      Előadók: Bere Károly, polgármester

7. Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

      Előadók: Dr. Blága János jegyző

8. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

      Előadók: Nagy Izabella gazdasági vezető

 

Június 13.

1. Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (Füzesgyógy Kft. és Füzesgyarmati Ipari Park Kft.)

      Előadók: Illetékes ügyvezetők

 

Augusztus 20.

1. Ünnepi testületi ülés

 

Szeptember 12.

1. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének félévi állásáról

      Előadó: Bere Károly polgármester

2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

3. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak felülvizsgálata

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

Október 24. (Várhatóan a Képviselő-testület alakuló ülése)

1. Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők valamint a polgármester választás lebonyolításáról és annak eredményeiről

      Előadó: HVB elnöke

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

3. Polgármester illetmény megállapítása

      Előadó: Dr. Blága János, jegyző

4. Alpolgármester választás

      Előadó: polgármester

5. Alpolgármesteri illetmény megállapítása

      Előadó: polgármester

 

November 28.

1. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról

      Előadó: Elnök és Parancsnok

2. Beszámoló a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről

      Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető

3. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről

      Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

 

December 19 Közmeghallgatás.

1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével kapcsolatban

2. Egyebek

 

December 19.

 1. 2020. évi Munkaterv összeállítása

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 2. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

      Előadó: Bere Károly polgármester

 3. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolója

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 4. Beszámoló a helyi adózásról

      Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

   TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.