fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Bölcsődei kisegítő-takarító

 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat pályázatot hirdet.

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
Füzesgyarmati Bölcsőde

bölcsődei kisegítő-takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde helyiségeinek tisztán tartása, a bölcsődei textíliák mosása, az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása a higiéniai előírásoknak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  •       Középiskola/gimnázium,
  •       • Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata. • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap. • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, illetve hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazsóné Kovács Andrea nyújt, a 06-66-491182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1924/2016. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei kisegítő-takarító.
  •       Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követően Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu - 2016. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 15.

                                                                           Bere Károly
                                                                           polgármester


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.