fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Bölcsőde bölcsődei kisegítő-takarító

 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Füzesgyarmati Bölcsőde

bölcsődei kisegítő-takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde helyiségeinek tisztán tartása, a bölcsődei textíliák mosása, az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása a higiéniai előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • óvodai dajka képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
  • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, illetve hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazsóné Kovács Andrea nyújt, a 0666491182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 721/2018., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei kisegítő-takarító.

          vagy,

  • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követően Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2018. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 10.

 

 

 Füzesgyarmat, 2018. február 6.

 

Bere Károly
polgármester
 
 
 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.