fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezető

 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

Vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizioterápiás szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása a költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú állami és helyi önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a költségvetési szerv működéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 • Egészségügyben szerzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egészségügyben szerzett - Legalább 5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diploma másolata, részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly, polgármester nyújt a 06-66-491268-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2314-/2016. , valamint a munkakör megnevezését: „Gyógycentrum vezető”.
 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a 13/2002.(III. 28.) EüM. rendelet 1. §-ban előírt képesítések és vezetői gyakorlat alól felmentést adhat, valamint fenntartja a jogot a pályázatok érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Füzesgyarmat Város honlapján www.fuzesgyarmat.hu - 2016. november 02
 • Egészségügyi Közlönyben december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 02.

---

A pályázati kiírást Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 128/2016.(X.27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Füzesgyarmat, 2016.október 27.

 

                                                                           Bere Károly
                                                                           polgármester
 
 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.