fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Mezőőr munkakör betöltésére.

 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Mezőőr

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 Békés megye, 5525, Füzesgyarmat, Teljes közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Füzesgyarmat Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek és vadak élőhelyének őrzésének, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és terméke, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása, a földutak rendeltetésszerű, időjárásnak megfelelő használatának ellenőrzése, hulladéklerakások megakadályozása. Együttműködés a gazdákkal, rendőrséggel, közterület-felügyelővel, társszervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Alapfokú számítástechnikai ismeret
 • Mezőőri végzettség, vagy annak megszerzésének vállalása.
 • Rendészeti vizsga
 • Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • A munkavégzés teljes időtartama alatt GPS. nyomkövető rendszer használata és naprakész munkanapló vezetése
 • 4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú vagy felsőfokú képesítés
 • mező,- vagy erdőgazdálkodási szakmunkásképző intézet, vadgazdálkodási OKJ végzettség
 • Mezőőri vagy rendészeti - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Helyszíni ismeret Füzesgyarmat közigazgatási területén (külterület)

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata
 • Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
 • Érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása
 • Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre másolata, vagy nyilatkozat annak megszerzésének vállalásáról
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János jegyző nyújt, a 06-66/491 058 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 3476-6 /2016.ikt.sz., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525.Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A beérkezett pályázatokat a Polgármester által összehívott szakmai bizottság véleményezi, melynek figyelembevételével a pályázatról a Polgármester dönt.

Pályázatot kiíró, a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • fuzesgyarmat.hu – 2016. december 21.
 • Helyi Kábel-TV – 2016. december 21
 • Szuperinfó - 2017. január 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 22.

 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. december 16.

 

                                                                           Bere Károly
                                                                           polgármester
 


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.