fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Pénzügyi ügyintéző, pénztáros

 footer_3
 Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya pályázatot hirdet.

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Pénzügyi ügyintéző, pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli munkakör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi Osztály által vezetett nyilvántartások vezetése, pénztárosi feladatok, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal ez irányú belső szabályzatai rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

 
Pályázati feltételek:
  •       Magyar állampolgárság,
  •       Cselekvőképesség,
  •       Büntetlen előélet,
  •       Középiskola/gimnázium, Pénzügyi - számviteli ügyintéző,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Blága János nyújt, a 0666491956 -os telefonszámon.

  •       Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1902/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző, pénztáros.
  •       Személyesen: Dr. Blága János, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a pályázatok benyújtási határidejét követő 4 napon belül kerül sor. A pályázatokkal kapcsolatban a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu - 2016. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 13.

                                                                           Dr. Blága János
                                                                                 jegyző


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.