helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Testületi ügyintéző

2018. május 23. 15:25
 footer_3
 A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
 

 

 

Testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 27. pont: titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése,
 • a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
 • a határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése, nyilvánosságának biztosítása,
 • a döntések végrehajtásáért felelősök értesítése,
 • a jegyző munkájához szükséges szervezeti és ügyviteli feltételek biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal ez irányú belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Középiskola/gimnázium,
 • 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
 • Iskolai végzettségeket igazoló oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. június 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Blága János jegyző nyújt, a 06-66/491-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:1849/2018., valamint a munkakör megnevezését: „Testületi ügyintéző”
 • Személyesen: dr. Blága János jegyző, 5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója, a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Füzesgyarmat Város Honlapján  www.fuzesgyarmat.hu – 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: várhatóan 2018. május 23.

 

Füzesgyarmat, 2018. május 17.

 

 

Dr. Blága János
jegyző
 
 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.