fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

Temetői károk

Temetői károk

2013. Április 5-én bejelentés történt a rendőrség felé a Nyugati temetőn észlelt rongálás miatt.

Temetői károk:

2013. Április 5-én bejelentés történt a rendőrség felé a Nyugati temetőn észlelt rongálás miatt.
A rendőrség gyors intézkedéssel kiderítette a feltételezett elkövetők kilétét, kiskorú gyerekek garázdálkodtak a temető I parcellájában a 8-20 sorok között. /Itt van a Hősök sírja is./
A Füzesgyarmati Református Egyházközséghez tartozik a temető, a szükséges lépéseket megtesszük ez ügyben.

 

Kárfelmérést 2013. április 6-án végzett a gyülekezet gondnoka és lelkipásztora. Az alábbiakban közzétesszük az összeírást. A sorok és sírhelyek számát, illetve a fejfán lévő első nevet tüntetjük fel.

 

Ledöntött sírkövek és tartozékok: /24 sír/

8/18. Csató Mártonné
9/23. Szőke Mihály 9/27. Szabó Ferenc /sérült/
10/26. Madar Ferencné
11/16. Lakatos János
11/25. Darabos Imre
13/29. Bujdosó Mihály
14/18. Jónás János 14/39. Daru Sándor /sérült/
15/3. Kovács Lajos /kettétört-márvány/
15/20. Zsíros Imréné /sérült/
15/22. Halász Sándorné /sérült/
15/23. Incze László /sérült/
15/28. Madar Sándor
16/3. Lázár Ferenc /sérült/
16/26. K. Tóth Veronika /sérült/
17/3. Nagy László 17/5. Laskai Andrásné
17/7. Fehér Józsefné
17/8 Kovács Imre /sérült/
18/6. Tokai Bálintné 18/7. Márton Rozália /sérült/
18/9 Szabó Károly /sérült/
19/19. Fekete Demeter

 

Ledobott virágtartók: /50 sír/

9/13. Geszti Zsigmond 9/15. Báthori István
9/16. Báthori Gyula
9/17. Báthori Gyula
9/18. Fekete Imre 10/3. Pardi Erzsébet
10/5. Kende József 10/6. Olasz Imre 10/7. Tasnádi Imre 10/9. Nagy József
10/10. Szekeres János 10/14. Molnár András
10/26. Kovács József
10/35. Czaga János
11/6. Csák István 11/7. Pengő Károly 11/11. Soós Sándor 11/12. Varga Károly
11/13. Lánai József 11/14. Varga Sándor 11/17. Nagy János
12/9. Sári János 12/10. Oláh Károly 12/11. Makra Károly 12/19. Kovács Endre
13/1. Bakó család 13/2. Tóth Gergely 13/3. Kovács Károly 13/14. Rácz Lajos
13/23. Kovács János 13/27. Nagy Ferenc
14/12. Áger József 14/15. Geszti Zsigmond
14/17. „Szüleink"
14/29. Homoki János
15/2. Papp Zsigmond 15/24. Kiss József 15/25. Tóth Sándor
15/28. Madar Sándor
17/1. Béres Lajos 17/10. Kovács Péterné
18/3. Czeglédi Gergely 18/4. Daru Istvánné
18/8. Földi István
19/1. Karancs Ferenc, Gyula Gergely 19/5. Nyilas Endre 19/6. Barna József
19/9. Barna József - Török Teréz
20/3. Csák Károly 20/6. Tóth Lajosné.

 

A felmérés nem terjedt ki minden részletre. A további észrevételeket a lelkészi hivatalban, illetve telefonon is várjuk a károsultaktól. / 06 66 490-975 06 20 532-1745 /


A kár okozói a felelősök, de a mielőbbi helyreállításhoz összefogásra is szükség lesz.

Tájékoztatással leszünk!

Tóth Zoltán református lelkipásztor.Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.