helyi_onk_kituzes

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Helyi pályázatok

VÁLTOZÁS, BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz 2019

 
footer_3

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtási határideje megváltozott.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

 

 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2018. november 13.

 

A pályázatról az alábbi linken tájékozódhatnak. http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica_2019/

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi linken található elérhetőségeken tehetik fel:

(http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica1/)

 

e-mailben: bursa@emet.gov.hu

telefonon: +36 (1)-550-2700

 

 

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony megbízásából,

tisztelettel:

 

Novák Titanilla

titkársági referens

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében – az elmúlt évekhez hasonlóan – meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

Felhívjuk a Tisztelt Tanulók figyelmét, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához – melynek célja anyagi segítség nyújtása a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére.

Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 06.

 

A kinyomtatott pályázati űrlapot, a szükséges mellékletekkel Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjánál lehet leadni a fenti határidőig.

 

Tóth Eszter

vezető főtanácsos

 

Bursa-2019 A felhívás pályázók részére közvetlen link: ITT

Bursa-2019 B felhívás pályázók részére közvetlen link: ITT

A pályázat kitöltése: ITT

 

 

 

 

   TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.