HVB_hat.png

Pályázatok

Fizioterápiás gép beszerzése, Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltatóhoz

2020. március 16. 16:40
 footer_3
 Ajánlattételi felhívás
 
Fizioterápiás gép beszerzése, Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Fizioterápiás gép beszerzése, Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név:

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

Postai cím:

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Tihanyi-Erdei Renáta, intézményvezető

Telefon:

30-565-3826

E-mail:

beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Szerződés meghatározása

Fizioterápiás gép beszerzése, Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató részére az alábbiak szerint:

Megnevezés

Leírás

Mennyiség

BTL-4820S SMART

2 csatorna elektroterápia + 1 csatorna ultrahang, 4.3'' színes érintőképernyő Ár tartalmazza: 2x elektróda csatlakoztató kábel - világos-és sötétszürke, 4x lapos gumielektróda 5x7 cm, szivacsborítások, rögzítőszíj készlet, ultrahang fej 5cm2,300 ml gél, adapter

1

Kiegészítő

Elektróda 7x5 cm - 2 mm bemenet

2

Kiegészítő

Elektróda 12x8 cm - 2 mm bemenet

8

Kiegészítő

Szivacsbevonat elektródához 7x5 cm

10

Kiegészítő

Szivacsbevonat elektórdához12x10 cm

12

Kiegészítő

Pontelektróda BTL-4000/5000 - 2 mm átmérőjű

1

Kiegészítő

Pontelektróda BTL-4000/5000 - 6 mm átmérőjű

1

Kiegészítő

Ultrahang fej 5 cm2 BTL-4000 Smart/Premium készülékhez

1

Kiegészítő

Ultrahang fej 1 cm2 BTL-4000 Smart/Premium készülékhez

1

 1. Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az adásvételi szerződés tartalmazza.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a termékek eladási árát (nettó és bruttó összeggel).                         

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a beszerzes@fuzesgyarmat.hu e-mail címre való megküldéssel tudja benyújtani. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidő utolsó napján megküldésre kerül. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:

„Fizioterápiás gép beszerzése, Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

Az ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontig szkennelve szükséges benyújtani.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje
 1. március 19. 16 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

 1. március 20. 09 óra 00 perc
 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

http://www.fuzesgyarmat.hu/onkormanyzat/szabalyzatok

Az ajánlattételi felhívás melléklete (csatolandó dokumentumok köre):

 1. sz. melléklet: Felolvasólap + részletes ajánlati adatlap.xlsx állomány
 2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról
 3. sz. melléklet: Adásvételi Keretszerződés (kitölteni és csatolni nem szükséges)
 4. sz. melléklet: Nyilatkozat az adásvételi keretszerződésben foglaltak elfogadásáról

 

 

Füzesgyarmat, 2020. március 16.

……………………………

Tihanyi-Erdei Renáta

intézményvezető

   TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.