helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Szennyvíz-Csatorna

SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSEPályázat száma
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014
A projekt címe
FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZ CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE
Projekt helyszín
5535 Füzesgyarmat Szabadság tér 1
Projekt helyrajzi szám
nincs adat
Igényelt támogatás
1 870 699 040,-Ft
Projekt összköltség
2 200 822 400,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma
2010.03.12
Projekt rövid összefoglalója
Füzesgyarmat Város 91/271/EGK Irányelvben előírt Program szennyvízelvezetési agglomerációi szerinti besorolása jelenleg: 10.000-15.000 LE közötti szennyvízterhelés, normál területen (normál vízgyűjtő). Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés kiépítési határideje: 2015. december 31. Az agglomeráció központi települése: Füzesgyarmat. Egyéb település nem tartozik az agglomerációhoz. Az agglomeráció szennyvízterhelése 10 149 lakosegyenérték (25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet). A térség belvízveszélyes, magas vízállású időszakban a víz a felszínen mérhető. A belterület mélyfekvésű részei: északon a Sársziget településrész NY-i és D-i része, Ny-on az Aradi-Pozsonyi-Kolozsvári utcák és a Garai tér által határolt terület, a Garalapos, K-en a Sas és Berzsenyi utcák, valamint a Kossuth-Lenin-Bajcsy Zs.-Mátyás király utcák által lehatárolt terület. Külterületen NY-on Garalapos, Garai rész, É-on Hagymás elnevezésű terület mélyfekvésű. Az összesített népsűrűség 535 fő/km2, míg a belvízveszéllyel érintett terület népsűrűsége 523 fő/km2 belterületen. A településen naponta 640-660 m3 s kommunális szennyvíz keletkezik, melynek elvezetése és tisztítása csak részben megoldott. A város csatornázottsága jelenleg 13%-os, a kiépített csatorna hossza 5400 m. A kiépített szennyvíztisztító hidraulikai kapacitása a jelenleg és a tervezett szennyvízmennyiség fogadására alkalmas, viszont a szervesanyagterhelésre vonatkozó kapacitás a jelenlegi terhelés figyelembe vételével sem elégséges. A csatorna bővítésével a szennyvíztisztító tisztító kapacitása kicsinek bizonyul, ezért a biológiai fokozat bővítése szükséges. A szennyvíztisztító telep jelenlegi szervesanyagterhelésre vonatkozó kapacitása 5000 LE, melynek - a lakosság várható alakulásának figyelembe vételével - 6850 LE-re történő bővítésére van szükség. A legkorábban épült 1 500 m hosszú ?300 beton csatornaszakasz elavult, jelenleg a beáramló csapadék és talajvíz (infiltráció) mennyisége magas. Az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt. részletes felmérése alapján 1043 m csatorna rekonstrukciójával megoldható az idegenvizek nagymértékű csökkentése. A szennyvíziszap a 2009. októberében megkapott engedély alapján mezőgazdasági elhelyezéssel kerül hasznosításra. A szükséges önerő biztosításához a település víziközmű társulatot hozott létre, a belépési arány 95%-os. "A" projektváltozat A csatornahálózat elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású. A tisztító rendszer a meglévővel azonos rendszerű OMS tisztítási technológia, 6850 LE szervesanyagterhelést kezelő kapacitású biológiai műtárggyal bővítve, a tisztított szennyvíz szervesanyagterhelésének csökkentése érdekében harmadik tisztítási fokozattal (foszformentesítés) kiegészítve. Az "A" változat esetén a szennyvíz összegyűjtése döntően gravitációs technológiával történik. Összesen 37,1 km gravitációs és 3,2 km nyomóvezeték, valamint 7 db átemelő kerül kiépítésre. "B" projektváltozat A változat esetében a szennyvízelvezetés a települések központi részein gravitációs, peremrészeken a ritkábban beépített területeken pedig nyomás alatti. A telepbővítés hagyományos, totáloxidációs eljárással; tisztított szennyvízelvezetés nyomóvezetékkel, átemeléssel történik. A szervesanyagterhelés növekedése miatt 6850 LE kapacitás kiépítése szükséges, a tisztított szennyvíz szervesanyagterhelésének csökkentése érdekében harmadik tisztítási fokozattal (foszformentesítés) kiegészítve. A "B" változat esetén a szennyvíz összegyűjtése döntően nyomóvezetéken történik. Összesen 30,4 km nyomó- és 6,5 km gravitációs vezeték, valamint 7 db átemelő kerül kiépítésre. Ennek a változatnak a megvalósításához 1654 házi átemelőt kell telepíteni. A kiválasztott "A" változat főbb paraméterei Tervezett beruházás főbb mutatói Bekötések száma: 1959 db Érintett lakosságszám 4985 fő Bekötési arány: 92% Nettó beruházási költség: 2.017.022.400 Ft Nettó beruházási összköltség: 2.220.822.400 Ft Beruházás nettó jelenértéke: 2.108.812 ezer Ft Támogatási arány: 85%
 
 
Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.)
Szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése
 
Projekt megnevezés: Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése 2. forduló (megvalósítás szakasz)
Közreműködő Szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45.
II. szakasz megvalósítási ideje: 2011.06.01 - 2013. augusztus hó.
Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
 
Projektmenedzser: versenyeztetés alatt
FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr: versenyeztetés alatt
Kivitelező: versenyeztetés alatt
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Boi József, EU-Matrix Konzorcium. 4026 Debrecen, Szent Anna u. 39-41. fsz./2..
Tervező: Erdész Béla, ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft., 5700 Gyula, Munkácsy M. u. 21.
PR feladatok ellátása: Pápai András, AG-Média Kft. Kft. 4032. Debrecen, Martonfalvi 14.
Az 2. forduló költsége: nettó 2.200.822.400. Ft, a támogatási intenzitás 85%
Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: nettó 1.870.699.040 Ft.
 
Az Európai Unió támogatásával, Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
A projektről röviden
 
A településen naponta 640-660 m3 szennyvíz keletkezik, melynek elvezetése és tisztítása csak részben megoldott. A város csatornázottsága 13%-os, a kiépített csatorna hossza 5400 m. A kiépített szennyvíztisztító hidraulikai kapacitása a jelenleg és a tervezett szennyvízmennyiség fogadására alkalmas, viszont a szervesanyag-terhelésre vonatkozó kapacitás a jelenlegi terhelést figyelembe vételével sem elégséges.
A csatorna-hálózat bővítésével a szennyvíztisztító telep kapacitása kicsinek bizonyul, ezért szükséges a biológiai fokozat bővítése. A szennyvíztisztító telep jelenlegi szervesanyag-terhelésre vonatkozó kapacitása 5000 LE, melynek 6850 LE-re történő bővítése szükséges. A szennyvíz tisztítása totáloxidációs, eleveniszapos eljárással történik, a keletkezett iszapok stabilizációjával. A legkorábban épült 860 m hosszú O300 beton csatornaszakasz elavult és talajvíz (infiltráció) mennyisége magas.
Az 1. forduló keretein belül elkezdődött a nettó 2,2 milliárdos beruházás projekt előkészítése. A kiviteli tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, engedélyek beszerzése.
A 2. fordulós pályázattal 2013 második felére megvalósul Füzesgyarmat 100%-os szennyvízcsatorna-hálózat ellátottsága, és a szennyvíztisztító-telep bővítése is. A beruházás keretében 40 km új csatorna és 7 átemelő épül ki. A tisztított szennyvíz elvezetése végre külterületen történhet, illetve a már megépült csatornahálózat is felújításra kerül.
A beruházás megvalósításával városunkban csökkenni fog a belvízveszélyes területek száma, illetve a belvizes időszakok hossza.
A település infrastruktúra ellátottságának ilyen jelentős növekedése, kedvező hatással lehet a település népességmegtartó erejére is.

2011. május 6.
 
Mellékletek
Geodézia (megvalósulás)
 
 
Vagyonleltár
 
 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.