------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmat Város Önkormányzat - konyhavezető

2022. augusztus 19. 12:40
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

konyhavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2027.09.25.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2027.09.25-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 3-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyha munkafolyamatok kialakítása és folyamatos optimalizálása,
megrendelésszerinti menük előállítása, menüsorok tervezése,
Élelmezésvezetői feladatok elléőátása(amennyiben rendelkezik a szükséges végzettséggel),
megfelelő munkaszervezés éskonyhai személyzet koordinálása,
munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmény dolgozóifelett,
HACCP szabályok betartása és betartatása,
nyersanyag felhasználáskoordinálása,
alapanyagszükséglet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés
 • legalább 1 éves vezetői tapasztalat,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, internet, táblázatkezelés)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, élelmezésvezetői végzettség, szakács képesítés, diétásszakács szakmai képesítés, dietetikus szakképesítés, közétkeztetésbiztosításában szerzett gyakorlat (legalább 1 év)
 • legalább 1 éves vezetői tapasztalat,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza, részletes szakmai és vezetési program, apályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlőigazolása)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Imre nyújt, a 06-66/491-058-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
  3360-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhavezető

          vagy,

 • Személyesen: Kocz Imre polgármester, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a pályázatok véleményezésére külön, eseti bizottságot hoz létre. Apályázatról a Képviselő-testület a bíráló bizottság véleményének mérlegelésével dönt,fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Egyéb lényeges információ:

Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületénekcímére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó nevét, valamint az intézményvezetői pályázatravonatkozó utalást, a munkakör megnevezését: „Konyhavezető ”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 Füzesgyarmat, 2022. augusztus 19.

 

Koncz Imre
polgármester
 
 
 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.