------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton

2021. február 24. 11:25
 footer_3

Projekt címe: „Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton”
Projekt azonosítószám : TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton

Szerződött támogatás összege: 405.261.321 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: A Hegyesi János Könyvtár mögött, a belvárosban egy közösséget szolgáló szabadtéri edzőpálya, úgynevezett FITNESS PARK kerül kialakításra, valamint a projekthez kapcsolódóan a Könyvtár épületének felújítása is megvalósul.

A projekten belül még a Béke utcai játszótér aszfaltos részének felújítása, kialakítása valósul meg. A városközpontban található mintegy 8250 m2 nagyságú területen park megújítások valósulnak meg, amelyek keretében többek közt burkolat csere, zöldfelület rendezés és a meglévő fák kezelése van betervezve. Ehhez kapcsolódóan utcabútorok kihelyezése (Növénydézsák kihelyezése, Hulladékgyűjtők telepítése, Padok felújítása, Információs táblák kihelyezése) valósul még meg.

A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések keretén belül a megvalósítási helyszínén térmegfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre, a városközpontban kerékpártámaszok kerülnek kiépítésre. Emellett a zöldterületen ciszterna rendszer kiépítése valósul meg annak érdekében, hogy biztosítsák a csapadékvíz összegyűjtését és a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítását. A városközpontban energiatakarékos közvilágítás korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezeték rendezett terepszint alá helyezése is meg is valósulni.

A projekt fenntartási időszakának végéig, nem közvetlenül a támogatott tevékenységeken keresztül, hanem támogatásban nem részesülő kísérő tevékenységként valósul meg a gazdaságélénkítő tevékenység.

A fejlesztés illeszkedik a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez. A  HFS egyik specifikus célja a "Helyi életminőség javítása a településkép javításával, a rekreációt biztosító közösségi terek kialakításával, hagyományőrző rendezvények lebonyolításával", amelyre a projekt egyértelműen reagál, mivel a fitneszpark is kialakításra  kerül a projekt eredményeképpen. A projektben megvalósított beruházás egyben reagál a HFS SWOT elemzésének több gyengeségére is: az egyik nevesített gyengeség a Turisztikai problémák: a 21.   századi igényeket teljeskörűen kielégítő, komplex turisztikai attrakció, nincs a településeket megkülönböztető imázs, egyedi karakter. A beruházás a parkosítások, a zöldfelületek megújítása révén segíti a város egyedi karakterének kiemelését. A projekt reagál a következő SWOT elemzésben megfogalmazott gyengeségre is:"Társadalmi megújulás készségének hiánya: személyes újítási/megújulási készség hiánya:a könyvtár felújítása, szerepének megerősítése hozzásegíti a helyi lakosokat az új ismeretek könnyebb elérhetőségéhez. A projekt a könyvtár fejlesztése és a soft projektelemek a HFS-ban feltárt társadalmi problémákra is reagál: alacsony képzettség és rossz munkaszocializáció.

A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban nevesített stratégiai célok teljesüléséhez, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriák alapján kedvezményezett járásban kerül megvalósításra a projekt, 7000 fő alatti lélekszámú településen. A megvalósuló fejlesztés a városkép vonzóbbá tételén keresztül ösztönző hatást fejt ki a vállalkozások további befektetéseire.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. év 01. hó 29. nap

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 2021. február 24.  :

---------------------------------------------------------------

 2021. február 6.  :

---------------------------------------------------------------

 2021. január 25.  :

Közbeszerzési dokumentumok
---------------------------------------------------------------

2019. szeptember 03.  :

Képek:
 ---------------------------------------------------------------

 2019. szeptember 02. :

 ---------------------------------------------------------------
 

2019. március 20.  :

Képek:
 ---------------------------------------------------------------

 2018. március 19. :

 ---------------------------------------------------------------
 
 


ERFA

  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.