------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------

Aktuális hírek

HIRDETMÉNY

2021. június 23. 16:15
 Bks Megyei

HIRDETMÉNY


Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22.§ (1 )-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé Füzesgyarmat Város Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon: https://www.magyarorszag.hu

A Békés Megyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály, a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából, hivatalból feltárja az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő természetes személyek körét, akinek születési évétől számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor már eltelt és e személy halálának időpontjára vonatkozó hiteles adat nem áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Az eljáró hatóság címe: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.

Ügyiratszám :158.292-2/2021

Ügyintéző neve: Petrás Noémi

Ügyintéző telefonszáma: (66) 528-130

Az ügy tárgya: Közzététel adategyeztetéshez

 

 

 Hirdetmeny

 


  TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.