------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2013.02.14-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2013.02.14-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ
Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 14-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

 

 

A napirendekhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

Helye: Városháza díszterme

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.

Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása és a Szociális város-rehabilitáció Füzesgyarmaton című pályázat benyújtásához hozzájárulás.

Előadó: Bere Károly polgármester, Gurály Edina, Harmati péter, Opus-Team Kft.

2.

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető

3.

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása.

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Felügyelőbizottság elnöke

4.

Beszámoló a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2012-es üzleti évéről.

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője

5.

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton kft. ügyvezetője

6.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása.
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

7.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

8.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megalkotása.

Előadó: Bere Károly polgármester, dr.Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

9.

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző

10.

„Napenergia alapú villamos energia termelés Füzesgyarmaton" című projekt pályázati önrészének biztosítása.

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser

11.

Szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása.

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12.

Bejelentések

12/1

Szeghalom Kistérségi Regionális Vízmű osztatlan vagyonérték pontosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12/2

Barta Józsefné (Füzesgyarmat, Somogyi B. u. 53. sz.) támogatási szerződése
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12/3

Előterjesztés termőföld vételére és cseréjére
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12/4

Vételi igény benyújtása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12/5

Dr. Jánky Béla szülész-nőgyógyász kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

12/6

Ivóvíz hálózati rekonstrukciós munkák jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

12/7

Számlavezető bank 2013. évre vonatkozó ajánlata
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

12/8

Lázár Lajos tűzoltó magángyűjteményének elhelyezése
Előadó: Bere Károly polgármester

 

Füzesgyarmat, 2013. február 7.

 

 

Bere Károly

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.