------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

TOP_PLUSZ-1.2.2-21 Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton 2022

2023. June 22. 16:05
 footer_3

Projekt címe: “Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton 2022”
Projekt azonosítószám : TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002

TOP_Plusz_logo

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Projekt címe: „Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton 2022”

Szerződött támogatás összege: 57.872.679.- Ft

Támogatás mértéke:  100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja:

A projekt célja a Füzesgyarmaton élő hátrányos helyzetű emberek lakáshelyzetének további javítását szolgálja, amely keretében bővíti a szegregációban élők részére fenntartott szociális bérlakás állományt.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projekt akcióterülete, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében foglalt kritériumoknak megfelelő, Füzesgyarmat szegregációval veszélyeztetett területe.

 

Jelen projekt eredménye egy darab új önkormányzati szociális bérlakás kialakítása az 5525 Füzesgyarmat, Tó utca, 1456 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telken, továbbá az akcióterületen található Veres Péter utca útburkolatának kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó vízrendezés, a kialakításra kerülő bérlakás környezetében közterület-fejlesztés.

A bérlakás kialakítására a bérlakásokra vonatkozó magas lakossági igény kielégítése céljából kerül sor, ennek keretében lehetőséget nyílik egy 4 fős család akcióterületről integrált lakókörnyezetbe való költözésére.

Az útépítés az akcióterület lakosságának a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését igyekszik biztosítani, azzal, hogy megfelelő közlekedési infrastruktúrát teremt a terület lakosságának, az útépítéshez kapcsolódó belvízrendezési feladatok pedig az adott terület élhetőségét segíti elő.
 
A projekt 4 fő számára új vagy korszerűsített szociális lakás kapacitás fejlesztéséhez járul hozzá.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
 

Megvalósítás kezdete: 2023. év 03. hó 01. nap

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. év 12. hó 31. nap

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------

 2023. április 05. :

 Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására
 
Meghivo HVB ulesre
 ---------------------------------------------------------------

 



TOP_Plusz_logo

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.