------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Uniós Pályázatok

EFOP-2.4.3-18 Lakhatási körülmények javítása Füzesgyarmaton

2020. July 10. 13:10
 footer_3

Projekt címe: „Lakhatási körülmények javítása Füzesgyarmaton”
Projekt azonosítószám : EFOP-2.4.3-18-2018-00018

Befektets a jvbe ikon

---------------------------------------------------------------

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Projekt címe: Lakhatási körülmények javítása Füzesgyarmaton

Szerződött támogatás összege: 19.998.326 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a Füzesgyarmaton telepszerű körülmények között élő lakosság életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése.

Füzesgyarmat Vörösmarty utca 5. szám, a Kont u. 37. szám valamint a Lehel u. 5. szám alatti bérlakás felújítását. A Kossuth utcai 89. számú ingatlanon pedig lakáscélra történő átalakítást kívánunk végrehajtani a meglévő általános iskola hasznosítatlan épületrészéből. Jelen projekt infrastrukturális beruházásait a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális programok egészítik ki, melyeket jelen pályázati konstrukció finanszíroz.  Új szolgáltatások bevezetése a szegregátumokban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében. Hiányzó szakemberek biztosítása jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás, valamint a program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészítésének segítése.  A projekt keretében az elérhető legfrissebb adatszolgáltatás alapján (KSH 2011) szegregátumnak minősülő terület vonható be. a fejlesztés illeszkedik a település hatályos rendezési tervéhez, amennyiben szükséges a településrendezési terv módosításra kerül. A projekt hatására nem növekszik a szegregátumban a lakások száma. A felújításra kerülő ingatlanok a projekt fenntartásának befejezéséig nem kerülnek bontásra illetve elidegenítésre.

Összegezve projektünkkel a Füzesgyarmaton kialakult szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítását és társadalmi felzárkózásuk segítését céloztuk meg. A tervezett bérlakás felújítási programunkkal a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása a célunk.

A tervezett felújítások, korszerűsítések eredményeként az épület megfelel majd a jelenlegi követelményeknek.

A projekt tervezett pénzügyi zárása: 2020. év 08. hó 29. nap

Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00018

 

 
---------------------------------------------------------------

  fotók 2020.07.10:

---------------------------------------------------------------

  "C" táblák 2020.08.29:

  Kont_C_tabla Kossuth_C_tabla Lehel u. 5._C_tabla

Vorosmarty_5_C_tabla

---------------------------------------------------------------
 

 

 


ERFA

  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.