------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2013.03.28-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2013.03.28-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ
Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

 

 

A napirendekhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Beszámoló a turizmus helyzetéről, előterjesztés a Hotel Gara újraindításának lehetőségéről.

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Balogh István Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagja, Tomicsek János befektető, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője

2.

Kistérségi Közösségi Pontok létrehozása Füzesgyarmaton c. pályázatról döntés.

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

3.

Beszámoló a Városétkeztetés 2012. évi működéséről.

Előadó: Furkó Sándor üzemeltető

4.

A játszóterek használati rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalása és elfogadása.

Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester, dr. Makai Sándor jegyző

5.

Vízterhelési díj tárgyévi mértékéről egyetértési jog gyakorlása.

Előadó: Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

6.

A „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" elnevezésű BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való részvételről döntés.
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

7.

„Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Szociális Épületének Gépészeti Felújítása" elnevezésű BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való részvételről döntés.

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8.

Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés.

Előadó: Bere Károly polgármester, Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnöke

9.

Bejelentések

9/1

A bölcsődei gondozási díj meghatározása.
Előadó: Bere Károly polgármester, Kiripóczki Istvánné mb. bölcsődevezető

9/2

Szociális Intézmények kérelme a pszichológiai szolgáltatás óraszámának emelésére, illetve a költségek átvállalására.
Előadó: Bere Károly polgármester, Szabó Lászlóné telephely-koordinátor

9/3

Önkormányzati földcsere és földértékesítés ügyében döntés.
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző

 

 

Füzesgyarmat, 2013. március 22.

 

 

Bere Károly
polgármester

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.