------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2013.04.25-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2013.04.25-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől


Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom!

A napirendekhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!Helye: Városháza díszterme


NAPIRENDI JAVASLAT1./ Gara Hotel bérleti szerződés-tervezetének jóváhagyása, közös gazdasági társaság létrehozásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető4./ A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető5./ A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető6./ Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának meghatározása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető7./ Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző8./ Tájékoztató a vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző9./ A 2013. évi munkahelyteremtő pályázatokról döntés (zárt ülésre javasolt)
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző10./ ÁROP pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester


11./ Bejelentések


1. Kastélypark Fürdő Kft. tagi kölcsön kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője


2. Településrendezés terv módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Hegyesi Róbert építéshatósági ügyintéző


3. Megbízás meghosszabbítása könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető


4. Ingatlanvásárlási és értékesítési kérelemről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester


5. Előterjesztés Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről és megbízásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző


6. A Füzesgyarmati Sporttelep névadása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző


7. Zs.Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány támogatása
Előadó: Bere Károly polgármester


8. Előterjesztés a füzesgyarmati üres telektulajdonú, víziközmű hátralékkal rendelkező lakosokkal való tárgyalásról
Előadó: Bere Károly polgármester


9. Gyermekek születése utáni faültetés
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző


Füzesgyarmat, 2013. április 18.

Bere Károly
polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.