------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2013.05.30-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2013.05.30-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől


Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület
2013. május 30-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, ezt követően kerül sor a munkaterv szerinti

testületi ülésre,

várhatóan 17 órától. Mindkét ülésre ezúton meghívom.

 

A napirendekhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!


Helye:
Városháza díszterme

 

Közmeghallgatás napirendje:

 

Tájékoztató a szennyvíztisztító- és csatornaépítés, valamint a kerékpárút építés jelenlegi állásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Bacsa Pál műszaki ellenőr, Károlyi László műszaki ellenőr, Csák István projektvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 


1. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti időszak polgármesteri döntéseiről
Előadó: Bere Károly polgármester2. Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok3. Beszámoló a köztemető 2012. évi működéséről
Előadó: Kovács György „Kegyelet" Temetkezési Vállalkozás vezetője4. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelése
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó Lászlóné telephely-koordinátor5. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző6. A Képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása és kiegészítése
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző7. Beszámoló a 2013. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramról
Előadó: Bere Károly polgármester, Hőgye Edit mezőgazdasági és pályázatkezelési ügyintéző8. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője9. A Dél-Kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester10. „Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester11. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester12. Füzesgyarmat Város Településrendezési Tervével kapcsolatos döntések meghozatala
a) partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása,
b) környezeti értékelés, környezeti vizsgálat szükségességéről döntés,
c) Helyi Építési Szabályzat teljes felülvizsgálatáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző13. A Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester14. Ingatlanok adásvételéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző15. Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Bere Károly polgármester16. Bejelentések


1. sz. Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető


2. sz. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos tárgyalásokról
Előadó: Bere Károly polgármester


3. sz. Az Európai Mobilitási Hét rendezvényhez való csatlakozásról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester


4. sz. Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. részvényvásárlásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester


5. sz. Felterjesztés szakmai díjra (zárt ülés)
Előadó: Bere Károly polgármesterFüzesgyarmat, 2013. május 23.


Bere Károly
polgármester

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.