------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

2018. május 24-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. május 24-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Előterjesztés az I. számú fogorvosi körzől
  Előadó: Bere Károly, polgármester

2. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékeléséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról, a keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása
  Előadó: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
  Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

5. Előterjesztés a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
  Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

6. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló
  Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező

7. Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi munkatervéről és szolgáltatási díjairól
  Előadó: Rácz-Homoki Éva, intézményvezető

Melléklet

8. Előterjesztés közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedésekről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

9. A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

10. Előterjesztés Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának, szerkezeti- és szabályozási tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

11. Az anyakönyvi és egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló rendeletek felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

12. Útépítésekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló közbeszerzési eljárás megindításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

Melléklet

13. Bejelentések

 13.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

Zárt ülés:

 1. A Képviselő-testületi ülések közvetítésére vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 2. Javaslattétel a „Békés Megyéért” kitüntetés adományozására vonatkozó felterjesztésről 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2018. május 18.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.