------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2018. április 26-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. április 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Beszámoló Füzesgyarmat Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről

  Előadó: Szalai Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

2. Beszámoló a Napközi konyha munkájáról
  Előadó: Szabó Zoltánné élelmezésvezető

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester

4. Döntés a Füzesgyarmati Gyógyeentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet

5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
  Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

6. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly polgármester

7. Külterületi utak fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

8. Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

9. Vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban
  Előadó: Bere Károly polgármester

10. Füzesgyannati egészségügyi szolgáltatók beszámolója 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

11. A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly polgármester

12. Bejelentések

 12.1 Munkahelyteremtő támogatásokról
  Előadó: Bere Károly polgármester

Melléklet

 12.2 Beszámoló az önkormányzat nyertes pályázatairól
  Előadó: Bere Károly polgármester

 

Zárt ülés:

 1. A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására
benyújtott pályázat véleményezéséről
 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 2. Fejlesztési célú hitel felvételével és kormányzati hozzájárulás kérésével kapcsolatban 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2018. április 20.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.