------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2018. február 15-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. február 15-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Előterjesztés az Önkormányzat következő három évre várható saját bevételeinek megállapításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető

  Melléklet

2. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

3. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok választásáról
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

4. Előterjesztés munkásszálló építéséről
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

5. Előterjesztés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Csák Zsolt műszaki csoportvezető

6. Előterjesztés Gyógyhely minősítés megszerzéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

8. Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójáról valamint Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László, aljegyző, Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

9. Bejelentések

 9.1 Autóbusz bérléséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2018. február 9.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.