------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2018. január 25-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. január 25-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

2. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetésének előzetes tárgyalása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

  Melléklet

5. A Polgármester 2017. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és 2018. évi szabadságolási tervének elfogadása
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

6. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

7. Helyi humánszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos támogatásokról szóló rendelet elfogadása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

8. Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó Vizsgálat elfogadása
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

9. Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
  Előadó: Bere Károly, polgármester

10. Iskolaegészségügyi feladat-ellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálata
  Előadó: Bere Károly, polgármester

  Melléklet

11. Bejelentések

 11.1 A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 11.2 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos döntések
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Zárt ülés

  1. Az „Év Vállalkozása Díj” adományozásáról való döntés
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 
 
Füzesgyarmat, 2018. január 19.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.