------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2018. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2018. június 21-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2018. június 21-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester

2. Tájékoztató a Füzesgyarmatot érintő országos közutak állapotáról
  Előadó: Megyei Közútkezelő megbízottja

  Melléklet

3. Beszámoló a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
  Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető

4. Beszámoló a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2017. évi gazdálkodásáról
  Előadó: Muhari Márton ügyvezető

5. A Füzesgyarmati Sport Klub beszámolója
  Előadó: Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag, Tóth Lajos szakosztályvezető

  Melléklet

6. Tájékoztató a Kuka Robotics Ipari Kft.-vel kötendő részletfizetési megállapodásról
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosításáról
  Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 100 %-os Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnál végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban
  Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

9. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételéről
  Előadó: Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető

10. Előterjesztés a DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának módosításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

Zárt ülés

 1 Ingatlanok értékesítésével kapcsolatban 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

 
 
Füzesgyarmat, 2018. június 15.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.