------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2019. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2019. január 31-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2019. január 31-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester

2. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Kovács Márton ügyvezető

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

 Melléklet

4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetésének előzetes tárgyalása
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

5. A Polgármester 2018. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2019. évi szabadságolási tervének elfogadása
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

6. A 2019. évi igazgatási szünetről
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

7. A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásáról szóló döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester

 8. Az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása 
  Előadó: Bere Károly polgármester

  Melléklet

Zárt ülés

 1. Az Év Vállalkozása Díj adományozásáról való döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester

 

Az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása, valamint az Év Vállalkozása Díj adományozásáról való döntés c. napirendekhez az előterjesztések a bizottsági üléseken kerülnek kiosztásra.

 
 
Füzesgyarmat, 2019. január 24.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.