------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2019. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2019. május 9-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2019. május 9-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

2. A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Szalai Zoltán, r. ezredes, kapitányságvezető

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

4. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

5. Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

Melléklet

6. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló
  Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező

7. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
  Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

8. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása
  Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

9. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
  Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető

10. Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választásáról
  Előadó: Dr. Blága János jegyző, HVI vezető

11. Előterjesztés óvodavezetői beosztás betöltéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet

12. Helyi adórendelet egészségügyi szolgáltatók iparűzési adó könnyítésével kapcsolatos módosítása
  Előadó: Bere Károly, polgármester

13. Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

14. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

15. A „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása” című pályázati lehetőségről
  Előadó: Bere Károly, polgármester

16. Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatban
  Előadó: Bere Károly, polgármester

17. A Füzesgyarmat Város Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21) felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet

18. Bejelentések

 18.1 Előterjesztés vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 Melléklet

 18.2 Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda SE kérelme
  Előadó: Marton Tibor, egyesületi elnök

 

Zárt ülés

 1. „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díj adományozása 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 2. „Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára” díj adományozása 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 3. Posztumusz díszpolgári cím adományozásáról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 4. Közszolgáltatási ösztöndíjra benyújtott pályázat elbírálásáról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat, 2019. május 3.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.