------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2021. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2021. február 18-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait

2021. február 18-án (csütörtök) 16.00 órára összehívom.

Tárgy: Polgármesteri döntések előzetes véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya a kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. március 1-ig meghosszabbította, továbbra sincs lehetőség arra, hogy a Képviselő-testület hivatalos, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény szerint ülést tartson, azonban egyes polgármesteri döntések megalapozásához elengedhetetlen a Tisztelt Képviselő-testület véleménye. Fentiekre tekintettel, tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a fenti időpontban tartandó megbeszélésre.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Koncz

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Koncz

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésének elfogadása
  Előadó: Koncz

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Az önkormányzat következő 3 évben várható saját bevételeinek s kiadásainak előzetes elfogadása
  Előadó: Koncz

 Melléklet

5. Előterjesztés a polgármesteri szabadság ütemezéséről
  Előadó: Koncz

6. Előterjesztés igazgatási szünetről
  Előadó: Koncz

7. Előterjesztés rendelet-felülvizsgálatról
  Előadó: Koncz

8. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról
  Előadó: Koncz

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel az alakuló ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2021. február 12.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.