------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: 1848-as emlékmű felújítási munkálatainak elvégzése

2023. June 28. 15:20
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
1848-as emlékmű felújítási munkálatainak elvégzése

Az ajánlattételi felhívás tárgya: 1848-as emlékmű felújítási munkálataina elvégzése.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Huszár Róbert, intézményvezető

Telefon: 66-491-795

E-mail: hegyesi5525@gmail.com

 1. Általános információk

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5525 Füzesgyarmat, Mátyás király utca 10..) pályázatot nyert a Nemzeti Kulturális Alap, Pető 200 Ideiglenes Kollégiumától, amelyből a Füzesgyarmat Szabadság téren található 1848-as emlékmű felújítását kívánja megvalósítani.

Az elvégzendő feladatok:

-  az emlékmű teljes burkolása 2 cm vastag csiszolt gránit lapokkal

- a burkolat pontos illesztése, a lapok biztonságos rögzítése

- a burkolat 4 osztásúvá tétele

- az emlékmű talapzatának burkolása 2 cm-es csiszolt gránit lapokkal

- a talapzat burkolatának pontos illesztése illetve a lapok biztonságos rögzítése

- a talapzaton található "gallér" kiegyenlítése és burkolása 2 cm-es csiszolt gránit lapokkal

- a talapzaton található "gallér" burkolatának pontos illesztése illetve a lapok biztonságos rögzítése

- zászlótartók (2 db.) teljes burkolása 2 cm-es csiszolt gránit lapokkal, a burkolat pontos illesztése

- a zászlótartó (2 db.) burkolatának biztonságos rögzítése

- a zászlótartók (2 db.) talapzatának biztonságos rögzítése

- 3 db 30x25 cm-es porcelán kép készítése

- 24 db bronz koszorúakasztó biztonságos és stabil rögzítése az emlékmű oldalában

- a meglévő emléktábla áthelyezése az emlékmű átellenes oldalára

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő.

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig teljes körűen megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2023. július 14. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2023. július 17. 09 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott vételi ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel legkésőbb 7 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Személyesen: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10.

A beszerzésre kerülő tevékenység részletes leírásával kapcsolatban a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény intézményvezetője Huszár Róbert nyújt felvilágosítást

emailen: hegyesi5525@gmail.com

telefonon a 30-658-1478 telefonszámon.  

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse, illetve a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Teljesítési határidő: az emlékmű felújítása 2023. szeptember 30.

Fizetési határidő: a feladatok teljeskörű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok

 

Füzesgyarmat, 2023. június 26.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.