------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: a füzesgyarmati volt KMB iroda (Rendőrség) hasznosítására

2024. January 03. 15:45
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
a füzesgyarmati volt KMB iroda (Rendőrség) hasznosítására

Az ajánlattételi felhívás tárgya: a füzesgyarmati volt KMB iroda (Rendőrség) hasznosítására

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 06 66491058

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Ajánlattétel tárgya

Füzesgyarmat Város Önkormányzata hosszú távon kívánja hasznosítani az 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 24.  sz. alatti volt KMB irodát.

Az épület jelenleg használaton kívül van. Az Önkormányzat az ajánlattételi eljárás során mind magán, mind közösségi, mind gazdasági célú hasznosításra, bérletre vonatkozó ajánlatokat befogad.  

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása során az alábbi szempontokat az alábbi súlyozással veszi figyelembe (elérhető pont: 100) :

 • nettó ajánlati ár (legfeljebb 75, a beérkezett havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatok egymáshoz való arányosítását követően előállt arányszám szerint)
 • bérlet időtartama (15 pont (1-15 év határozott idő esetén évenként 1 pont, határozatlan idejű ajánlat esetén 5 pont))
 • hasznosítás formája: (10 pont) (közösségi célú használat (p. civil szervezetek által): 10 pont, gazdasági célú használat 7 pont, magán (elsősorban lakás) célú használat: 5 pont)                
 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően vagy emailben a beszerzes@fuzesgyarmat.hu címre adhatja meg nettó Ft értékben, melyhez csatolnia a fenti szempontok tekintetében tett, ajánlati árat tartalmazó nyilatkozatot is. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2024. február 2. 14 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ajánlatok beadását követő 1. testületi ülése

A beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága formai szempontból a Képviselő-testület ülését megelőzően értékeli.

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 7. pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a 3. pont szerinti értékelés során legtöbb pontot nyert pályázó

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 15 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köt bérleti szerződést.

 1. Jelen beszerzési eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Turbucz Róbert, ügyvezető, telefonon: 06-30-564-2737, emailen: varosgazdkft@fuzesgyarmat.hu

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az érintett ingatlan megtekintésére a fenti kapcsolattartó személy útján, a vele lefolytatott egyeztetés szerint biztosít lehetőséget.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó kamat vagy pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Bérleti szerződés megkötésének időpontja: döntést követően azonnal

Bérleti szerződés leghosszabb időtartama: 15 év határozott idő vagy határozatlan idő.

 

 

Füzesgyarmat, 2024. január 3

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.