------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére

2022. June 16. 16:00
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére 2022. június 24-től augusztus 31-ig.

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetésére 2022. június 24-től augusztus 31-ig.

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Oláh Zoltán ügyvezető

Telefon: 06 20 429 8541

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Általános információk

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a Kastélypark Fürdő büféinek üzemeltetését külső vállalkozó által kívánja megvalósítani, a nyári időszakban, 2022. június 24-től augusztus 31-ig.

 1. Elvárások, feladatok
 • egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
 • minőségi, a vendégek elégedettségét megcélzó szolgáltatást nyújtása
 • a büfé környezetének rendben tartása, az átadott eszközök felhasználása állagmegóvással
 • tisztasági, és hulladákkezelési követelmények betartása.
 • 1 hónapra vonatkozó bérleti díj minimuma: nettó 100.000.- Ft
 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legmagasabb bérleti díjjal ajánlatot adó ajánlattevő. Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor az ajánlattevők újbóli ajánlat tételére jogosultak. Az legmagasabb ajánlatot adó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.

A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja 1 hónapra vonatkozó nettó bérleti díj vonatkozásában, melyhez csatolnia kell bérleti díjra vonatkozó részletes ajánlatát is. Szintén csatolni szükséges egyéni vállalkozó esetén a működő vállalkozásra vonatkozó igazolást, jogi személyek esetén a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is pdf formátumban. A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 1. Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2022. június 22. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan megküldésre kerüljenek.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2022. június 22. 13 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott vételi ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az eljárás nyertese a legmagasabb bérleti díjat megadó ajánlattévő.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt 2 munkanapon belül írásban értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, legmagasabb ajánlatot adó ajánlattevővel a legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban bérleti szerződést köt.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Bérleti szerződéssel kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. földszint 20. sz. iroda

telefonon: 20-429-8541

emailben: fuzesgyarmati.varosgazdalkodas@gmail.com

Ajánlatadás teljesítésével kapcsolatban:

személyesen: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. emelet 7. sz iroda  

telefonon, a 30-365-9485

emailben: beszerzes@fuzesgyarmat.hu

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi vagy települési adó illetve azokhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

Ajánlatkérő a bérleti szerződés megkötésének időpontjában a nyertest 1 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék elhelyezésére szólítja fel, melyet az ajánlatkérő abban az esetben használhat fel, ha a bérlő a bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét megszegi vagy a bérbeadónak kárt okoz.

 

 

Füzesgyarmat, 2022. június 16

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.