------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására

2024. January 25. 16:30
 footer_3
 
 
Ajánlattételi felhívás
 
Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Füzesgyarmati Napközi Konyha részére”

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása: „Élelmiszer nyersanyagok beszerzése a Füzesgyarmati Napközi Konyha részére” 

 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester

Telefon: 66-491-058

E-mail: viktoriaseprenyi@gmail.com

 1. Szerződés meghatározása

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a Füzesgyarmati Napközi Konyha mindennapi működéséhez szükséges élelmiszer alapanyagok beszerzését kívánja megvalósítani. Feladat a szükséges közbeszerzési szaktanácsadói munkálatok elvégzése, ennek keretében a közbeszerzési törvény szerinti elvégzendő eljárási cselekmények lebonyolítására.

A közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az Önkormányzat felelős akkreditált Közbeszerzési szaktanácsadót alkalmaz.

Megbízott feladata a kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel:

Eljárásrend meghatározása

-              Ajánlati felhívás előkészítése

-              Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása

-              Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi

dokumentum feltöltése

-              Ajánlattevői kérdések megválaszolása

-              Bontási eljárás lebonyolítása

-              Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése

-              Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés

-              Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére

-              Képviselet Döntőbizottsági eljárás során

-              Összegezés megküldése

-              Szerződéskötési eljárás koordinálása

-              Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót (EKR használattal),

-              eredménytelen eljárás esetén a megismételt eljárás lebonyolítása.

 1. Szerződéses feltételek

Érvényes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékében való elérhetőség.

 1. Ajánlatok értékelésének szempontja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb

árajánlatot adó ajánlattevő.

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell adnia a kötelezően

megvalósítandó feladatok árát (nettó és bruttó összeggel).

 1. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg

nettó Ft értékben, melyhez csatolnia kell részletes árajánlatát is, amiben ki kell térni az eredménytelen közbeszerzési eljárás esetén a megismételt eljárás díjára is (díjmentesség esetében is). A sikeresen beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül. Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem

felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2024. február 9. 12 óra 00 perc

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat

úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan

megküldésre kerüljenek.

 1.  Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 1. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

2024. február 12. 14 óra 00 perc

 1. Az ajánlatok értékelésének módja

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 8. pontban megjelölt időpontban értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő döntése szerinti nyertes  ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Vállalkozói/Megbízási Szerződést.

 1. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Seprenyi Viktória intézményvezetőnél (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen, vagy telefonon a 06-30-605-6777 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 1. Alkalmassági feltételek

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.

 1. Szerződéses feltételek:

Átláthatósági nyilatkozat megadása

Időtartama: szerződés aláírásától kezdődően a feladatok teljes körű elvégzéséig Fizetési határidő: a feladatok teljes körű elvégzése után a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:


 

 

Füzesgyarmat, 2024. január 22.

 

Koncz Imre
polgármester

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.