------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT! a Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda igazgatói Munkakör/feladatkör betöltésére.

2024. May 29. 15:25
 footer_3

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testülete

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

a Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda igazgatói

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 75. §-ában meghatározottak ellátása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatok.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető

igazgató)

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Füzesgyarmat

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás 2024.08.01-től 2029. július 31-ig tart. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 401/2023. (VIII.30.) Korm.rend. rendelkezései az irányadók. Az eredeti pályázati anyag benyújtható személyesen vagy postai úton Füzesgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője részére (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) A borítékon kérjük feltüntetni 2193-1/2024. azonosító számot és az "igazgató pályázat" megjelölést.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

     Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus).
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.28. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül elbírálja a benyújtott pályázatokat. A döntésről írásban tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.fuzesgyarmat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.28.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.Pályázati kiírás

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

a határozat
  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.