------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Ebösszeírás 2023-ban Füzesgyarmaton.

2023. December 01. 13:20

Ebösszeírás 2023-ban Füzesgyarmaton december 20-ig meghosszabbítva!

Törvényi kötelezettségének eleget téve 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/B. § *  (1) bekezdés” 2023. október 15-jétől ebösszeírást végez Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Fontos, hogy minden ebtartónak nyilatkoznia kell a tulajdonában/tartásában élő kutyákról. Az adatlap és a tájékoztató átvehető a Városházán, illetve honlapunkról is letölthető.

Az eb/ebek tulajdonosa vagy tartója KÖTELES az adatlapon feltüntetett adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Ebenként egy adatlapot kell kitölteni, mely honlapunkról is letölthető. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot szabhatnak ki.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékelt d.) pontjában foglaltak alapján 150.000 Ft.

 



 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2023.

megtekinthető-elektronikusan kitőlthető-letölthető az ikonra kattintva

eb-adatlap-2023_e.pdf


 VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADATLAP

megtekinthető-elektronikusan kitőlthető-letölthető az ikonra kattintva

valtozasbejelentoadatlap-2_e.pdf


 ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_-_Ebosszeiro_adatlap.

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_-_Ebosszeiro_adatlap.pdf


 Jegyzői tájékoztató levél.

megtekinthető-letölthető az ikonra kattintva

Ebosszeiras 2023 facebook.pdf


 

Egyéb tájékozató!

 Füzesgyarmat Város jegyzője tájékoztatja az ebtartókat, hogy Füzesgyarmat város közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor

2023. október 15. és 2023. december 20. között.

 Kötelezettek köre

Eb -tartó és /vagy -tulajdonos Füzesgyarmat város illetékességi területén.

Határidők

Ebösszeírási időszak 2023. október 15 napjától  és 2023. december 20. napjáig, az eb tartási helyének megváltoztatása, megszüntetése után  azt a változást követő 15 napon belül.

Mit kell tennie?

Az eb tartására vonatkozó adattartalmú nyomtatvány kitöltése szükséges és azt az önkormányzat részére el kell juttatni.

Elektronikusan Az ebösszeíró adatlapot beküldheti egyszerűen az E-önkormányzat portálról, ügyfélkapus bejelentkezés után.

Részletes tájékoztató:

 1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el az ügyfélkapus azonosítást.
 2. Válassza ki a FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT- az ÖNKORMÁNYZAT KERESŐ-ben (amennyiben nem ez az alapértelmezett).
 3. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 4. Válassza ki az ügytípusnál az ebnyilvántartás ügyet.
 5. Nyomja meg az ŰRLAP KERESŐ gombot.
 6. Nyomja meg az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP ONLINE KITÖLTÉS gombját.                            

személyesen
- Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában.

postai úton a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám alatti címre,

emailben (aláírva, szkennelt formában)  ebosszeiras@fuzesgyarmat.hu 

 

Benyújtandó dokumentumok

 1. Eb összeíró adatlap (ebenként külön adatlapot kell kitölteni)
 2. Eb bejelentő lap (adatváltozás esetén)

Az Ebösszeíró adatlap hozzáférhető (ebenként külön adatlapot kell kitölteni):

 • elektronikus ügyintézés indításával, EZEN a linken,
 • kinyomtatva beszerezhetőek a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 17-es számú irodájában (Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.)
 • letölthetők a honlapunkról EZEN a linken
 • a Füzesgyarmati állatorvosoknál,
 • a Füzesgyarmati állateledel boltokban.

Az ügy leírása:

Mind központi, mind helyi szinten cél egy naprakész ebnyilvántartó rendszer létrehozása és üzemeltetése. Már működik az országos elektronikus eb-adatbázis is, mely segítséget nyújt az ebrendészeti feladatok ellátásában (ellenőrzések, azonosítások elvégzése, hiányosságok felkutatása, stb.).

A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. 

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.

Fizetési kötelezettség

Nincs.

Eljáró szerv

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
A nyilvántartásba vételt Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.

Vonatkozó jogszabályok

Törvények

Kormányrendeletek

Egyéb az üggyel kapcsolatos információk:

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

Elektronikus ügyintézés:

 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező
 • Magánszemély rendelkezéseit a rendelkezési nyilvántartásba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz, elérhetősége: http://www.nisz.hu/hu

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

 • Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalhivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés: FGYPOLGHIV, KRID: 209007308

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető: https://tarhely.gov.hu/hivatalkereso/hivatal_lista.pdf



  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.