HVB_hat.png

Aktuális hírek

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

2018. május 07. 16:30
 footer_3

Befektets a jvbe ikon

 

Támogatási lehetőségek

 

Önkormányzatunk további négy térségi önkormányzattal konzorciumban sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt tárgyában. A pályázat keretében az alábbi támogatásokat van lehetőség igénybe venni:

 

  • Közszolgáltatási ösztöndíj

Megállapítható annak a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú tanulmányokat folytató személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát, egyedülálló szülő esetén annak kétszeresét. Ösztöndíj kizárólag azon hallgató részére állapítható meg, aki a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el. A 2017/2018-as félév tavaszi félévébe, a 2018/2019-es tanulmányi évben és a 2019/2020-as tanulmányi év őszi félévében lehet ösztöndíjat megállapítani. A Képviselő-testület az ösztöndíjat legfeljebb személyenként 4 félévre állapítja meg. Egy ösztöndíjas részére legfeljebb félévente 50.000 forint ösztöndíj állapítható meg.

 

  • Munkahelyteremtő támogatás

Megállapítható azon munkáltató részére, aki első ízben létesít munkaviszonyt olyan szakképzett munkavállalóval, aki a munkaviszony létesítését megelőzően legalább 2 hónapig folyamatosan álláskeresőként volt nyilvántartva a hatáskörrel rendelkező foglalkoztatási hatóságnál, illetve közfoglalkoztatásba vett részt. A munkáltató vállalja, hogy a támogatás nyújtását követően legalább 2 évig, teljes munkaidőben, legalább a garantált bérminimum összegét elérő munkabér megfizetésével foglalkoztatja a munkavállalót. A munkáltató a támogatási időszak alatt köteles az átlagos statisztikai létszámát legalább a támogatott munkavállalók számának megfelelő számmal növelni.

 

  • Fiatal munkavállalók lakhatási támogatása

Nyújtható annak a 35. életévét be nem töltött kérelmező részére, aki első ízben létesít Füzesgyarmat Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál munkaviszonyt és lakhatásának biztosításáról saját maga gondoskodik. Támogatási kérelmet kizárólag az a szakképzéssel vagy legalább alapszakon megszerzett felsőfokú szakképesítéssel rendelkező személy nyújthat be, akinek a munkaviszonyból származó jövedelme a nettó 200.000 forintot nem haladja meg. A támogatás összege havonta 10.000 forint, azzal, hogy a támogatás legfeljebb 20 hónapon keresztül nyújtható egy kérelmező részére

 

  • Fiatal házasok kiegészítő támogatása

Nyújtható annak a házaspárnak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párnak, akik megfelelnek a helyi lakástámogatásokról szóló 24/2014. (XII. 18.) rendeletben meghatározott feltételeknek. A támogatás összege kérelmezőnként 500.000 forint.

 

  • Vállalkozásindítási támogatás

Nyújtható azoknak a természetes személyeknek, akik elsőként kívánnak egyéni vállalkozóként Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén található székhellyel egyéni vállalkozói tevékenységet végezni. A támogatás a vállalkozási tevékenység megkezdésével kapcsolatosan használható fel. A támogatás nyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség, azzal, hogy egy pályázónak legfeljebb 400.000 forint támogatás nyújtható. Előnyben kell részesíteni a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását szolgáló egyéni vállalkozásokat.

 

A támogatásokkal kapcsolatos részletes feltételekről érdeklődjön az Önkormányzatnál.

 

 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.