------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

M e g h í v ó 2023. december 14-én tartandó testületi ülésre

2023. December 08. 12:35
 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2023. december 14-én (csütörtök) 15 órai kezdettel tartja következő, közmeghallgatással egybekötött rendes ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza nagyterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. Közmeghallgatás – a település lakosságának Önkormányzatot érintő kérdéseivel, véleményével kapcsolatos tájékoztató 

2. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. 2024. évi üzleti tervéről
  Előadó: Turbucz Róbert Ferenc, ügyvezető
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

3. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepciójáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. sz. módosítás
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáróL
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság

Melléklet
Melléklet

6. Előterjesztés egyes helyi rendeletek felülvizsgálatáról (szociális rendelet, lakás rendelet)
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet

7. Előterjesztés Helyi építési szabályzat felülvizsgálatának megindításáról (külterület 0746/9 hrsz.)
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
                       Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

8. Előterjesztés Helyi építési szabályzat módosításáról (belterület 287 hrsz.)
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
                       Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Melléklet

9. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáróL
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

10. Beszámoló a helyi adóztatásról
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző
  Véleményező: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
                       Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

11. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet

12. A volt KMB Iroda épületének hasznossítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

Melléklet

13. Előterjesztés közfoglalkoztatási programok benyújtásáróL
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

14. A képviselő-testület 2024. évi munkatervéről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester
  Véleményező: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2023. december 8.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.