------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

M e g h í v ó 2023. június 28-án tartandó testületi ülésre

2023. June 27. 15:30
 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2023. június 28-án (szerda) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

Melléklet

2. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

3. Előterjesztés a védőnői szolgáltatás átadásával kapcsolatos együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet
 Melléklet

4. Füzesgyarmat Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának megindítása
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

5. Gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

6. Bölcsődei gondozási díj megállapítása
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

7. Egyes egészségügyi szolgáltatók feladat-ellátási szerződésének módosításáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

8. A Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének elfogadása
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

9. A kegyeleti közszolgáltatási feladatokat ellátó vállalkozás kérelme
  Előadó: Koncz Imre, polgármesteroncz

10. Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

11. Zárt ülés

 11.1 Döntés díjazásra felterjesztésről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 

 
 
Füzesgyarmat,2023. június 23.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.