helyi_onk_kituzes

HVB_hat.png

Helyi onkormanyzati.png

Nemzetisegi onkormanyzati.png

Aktuális hírek

Pályázati felhívás! Füzesgyarmati Bölcsőde Kisgyermeknevelő

2019. október 08. 16:45
 footer_3
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 

 

Füzesgyarmati Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevétetévet. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi ás szociális
fejlődésének elősegítése együttműködésben a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, csecsemő-és kisgyemieknevelő
 • kisgyermeknevelésben szerzett — legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, Vagy igénylőlap
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak- a pályázati eljárással összefiiggésben szükséges- kezeléséhez hozzájárul. illetve hogy a benyújtott pályázatot a pályázat cibírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • oklevél és/vagy bizonyítványok másolata

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság
 • pontosság
 • csapatmunkára való képesség
 • gyermekszeretet
 • kommunikációs készség
 • A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és alkalmazása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakőr a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazsóné Kovács Andrea nyújt, a 0666491182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7469-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

          vagy,

 • Személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtási határidőt követően Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Füzesgyarmat Város Honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2019. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

 

 

 Füzesgyarmat, 2019. október 7.

 

Bere Károly
polgármester
 
 
 


  TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.