------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

Szociális Ösztöndíj 2019 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2019. November 07. 15:40
 footer_3
 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 17/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet Szociális Ösztöndíj Programra közép-, illetve felsőoktatási hallgatók számára

 

 

 

 1. A pályázat célja

A szociális ösztöndíj program célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló Füzesgyarmati lakos hallgatók támogatása.

 

 1. A pályázati feltételek
 • Az ösztöndíjpályázatra kizárólag azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező közép-, illetve felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik nappali munkarend szerint folytatják tanulmányaikat.
 • A pályázó családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát (85.500 forint), egyedülálló szülő esetén annak négyszeresét (114.000 forint)
 • Az ösztöndíj kizárólag azon középfokú tanulmányokat folytató tanuló részére állapítható meg, aki a pályázat benyújtását megelőzően lezárt két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4,0-es tanulmányi átlagot ért el. A középiskola első évfolyamába járó tanuló esetén az általános iskola tanulmányok utolsó évének eredményei alapján van lehetőség az ösztöndíj megállapítására, azzal, hogy a figyelembe vehető tanulmányi átlagnak ebben az esetben a 4,5-ös értéket kell elérnie.
 • Az ösztöndíj kizárólag azon felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató részére állapítható meg, aki a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 3,5-ös tanulmányi átlagot ért el. Első évfolyamba járó hallgató esetén a középiskola utolsó évének év végi eredményei figyelembe vételével (4,0 tanulmányi átlag) van lehetőség az ösztöndíj megállapítására.

 

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

A halmozottan hátrányos helyzet.

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
 • Hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév.
 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (tanuló vagy másik felsőoktatási hallgató esetén jogviszony igazolása)
 • Igazolás a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév súlyozott tanulmányi átlagáról.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni Szociális Ösztöndíj Program megnevezést

vagy

 • Személyesen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. (Szociális irodájában)
 • A pályázati adatlap a város honlapjáról letölthető (fuzesgyarmat.hu) illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális irodájába igényelhető

 

     A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

 

 1. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és Humánügyek Bizottság véleményének kikérését követően legkésőbb 2019. december 20-ig.


 

Füzesgyarmat, 2019. november 06.

 

 

Koncz Imre

polgármester

 A teljes felhívás letölthető-nyomtatható pdf: ITT
 
Pályázati adatlap kitölthető-letölthető-nyomtatható pdf: ITT
Jövedelmi adatlap kitölthető-letölthető-nyomtatható pdf: ITT
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ pdf: ITT
 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.