fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

Aktuális hírek

TÁJÉKOZTATÁS

A szociális igazgatásokról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításával az alábbi változások lesznek 2015. március 1-től.
A Járási Hivatal hatáskörébe kerül, illetve az ide tartozó hatáskörök az
alábbiak:
- aktív korúak ellátása (ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg)
- alanyi ápolási díj
- időskorúak járadéka
- alanyi és normatív közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A Járási Hivatal által ellátott feladatokról, ügyintézésről ők adnak tájékoztatást.

A Törvény megszünteti és nem szabályozza az alábbi ellátásokat:
- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési támogatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás.

Városunk képviselő-testülete a törvényben szabályozott ellátások
kiegészítéseként, illetve a megszűnt ellátások részbeni pótlására helyi
rendeletében Települési támogatást nyújt a létfenntartásukat veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került, arra rászoruló családok vagy személyek részére.
További tájékoztatás és ügyintézés a Szociális Irodában történik. A helyi
rendeletet a Hivatal folyosóján kifüggesztettük, az megtekinthető.

Füzesgyarmat, 2015. február 19.

dr. Makai Sándor

A tájékoztatás LETÖLTHETŐ ide kattintva


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.