Projekttbla 4_1_1_

Aktuális hírek

Téli rezsicsökkentés Füzesgyarmat

 footer_3
 

HIRDETMÉNY

a téli rezsicsökkentés Füzesgyarmat településre vonatkozó szabályairól

 

 

Tájékoztatom a Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett gazdálkodó szervezeteket, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata alapján meghatározott támogatás egy háztartásra eső összegének megfelelő, azaz 12.000 forint értékű tüzelőanyag vásárlási utalványt bocsát ki, az arra jogosult 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére.

A tüzelőanyag természetbeni biztosítására, az Önkormányzat keret-megállapodást köt a Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett, azon gazdálkodó szervezetekkel, akik 2019. január 11-ig a támogatás kiosztásában való részvételi szándékukat nyilatkozatukkal jelzik az Önkormányzat felé.

A beválásra kerülő tüzelőanyag utalványok elszámolása és kifizetése kizárólag Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól szóló 14/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete szerint történhet.

 

A keret-megállapodást megkötő gazdálkodó szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az utalvány

a.) kemény lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása esetén legalább 0,37 erdei m3 tűzifa,

b.) lágy lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása során legalább 0,5 erdei m3 tűzifa,

c.) szén beszerzésére való felhasználása során legalább 4 q barnakőszén

d.) gázpalack beszerzésére való felhasználása során legalább 3 gázpalack-csere

megszerzésére tegye jogosulttá az utalvány felhasználóját.

 

A keret-megállapodás feltétele, hogy az utalvány ellenértéke nem tartalmazhatja a támogatás jogosult háztartás részére történő kiszállításának és a fa hasogatásának és fűrészelésének költségét. A meghatározott fa mennyiségek 100 cm hoszúságú, 5-25 cm törzsvastagságú rönkökben kerülnek meghatározásra, azonban a tüzelőanyagnak hasogatott és darabolt formában kell kiszállításra kerülnie.

 

A keret-megállapodásban részes gazdálkodó szervezet biztosítja, hogy a keret-megállapodás megkötésétől az utalványok felhasználhatóságának idejéig folyamatosan rendelkezésre tart az összes támogatásnak megfelelő, keret-megállapodásban meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot.

 

Kérem a Tisztelt érintett Gazdálkodó Szervezeteket, hogy amennyiben a meghatározott feltételekkel keret-megállapodást kívánnak kötni az Önkormányzattal, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve címünkre postai úton vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 10. számú irodájába legkésőbb 2019. január 11-én 14.00 óráig visszajuttatni szíveskedjen.

 

Füzesgyarmat, 2019. január 7.

Bere Károly

polgármester

 
 
 
 A hírdetmény letölthető-nyomtatható : ITT
Kitőltendő nyilatkozat doc vagy pdf formátumban: DOC vagy PDF
14/2018. (XII. 21.) rendelete a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairó: ITT
 


Fzesgyarmat KEOP Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.