------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Aktuális hírek

ÚJ Településrendezési terv készítése 2022

2022. February 04. 11:25
 footer_3

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) eljárásrendje és tartalmi követelményei alapján a teljes közigazgatási területre vonatkozó új településfejlesztési koncepció és a teljes közigazgatási területre vonatkozó új településszerkezeti terv és leírás, továbbá helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésébe kezdett.

A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település teljes közigazgatási területére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.

 

Az új Településfejlesztési Koncepció előzetes tájékoztatási szakasza 2021. júniusában lezárult, ezt követően került kidolgozásra a Településfejlesztési Koncepció tervezete, valamint a kapcsolódó megalapozó vizsgálat, melyeket 2021. augusztus hónapban megküldtünk véleményezésre a Rendelet 30. § (7) bek. alapján.

 

A társadalmasítása szintén megtörtént, melynek kapcsán nem érkezett vélemény.

A Rendelet 9. melléklete szerinti véleményező szervektől beérkezett véleményeket
Zoboki Bernadett mb. főépítész Kőszeghy Ábel településtervező bevonásával kiértékelte. A Képviselő-testület a beérkezett véleményeket megismerte és a kiértékelés elfogadásáról az 58/2021. (XI.04.) határozattal döntött. A megalapozó vizsgálat és az új településfejlesztési koncepció tervezetének pontosítására volt szükség, ezért a Településtervező az érintett munkarészeket véglegesítette az 58/2021. (XI.04.) határozat és annak mellékletét képező kiértékelésben foglaltak alapján.

 

Füzesgyarmat Város Településfejlesztési Koncepciójának dokumentumjai

Településszerkezeti terv és leírás tervezet dokumentumjai

Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet dokumentumjai

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.