------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Elektronikus ügyintézés

Az önkormányzati portálon elérhető ügyek

 
  

Az e-önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, amely a https://ohp.asp.lgov.hu linken érhető el magánszemélyek és jogi személyek, vállalkozások számára egyaránt. A honlapon megjelenő szolgáltatások köre egyre bővül, egyre több ügyintézési lehetőséget nyújt Önnek vagy cégének.

 

!!! A sikeres beküldéshez be kell jelentkezni !!!

Bejelentkezes

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne lesz a jövőben. Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál itt, a portál részletes tájékoztatója pedig itt érhető el.

Az új ELÜGY felügyelet indulásáig - és azt követően is, különösen az ASP keretrendszerbe nem integrált igazgatási szakterületeken (pl. az önkormányzati szociális igazgatás, városüzemeltetés stb.) - a korábbi ePapírra alapozott e-ügyintézési szolgáltatás továbbra is elérhető lesz.

e-Papír elérhetősége: ITT

Az önkormányzati portálon elérhető/intézhető ügyek felsorolása.
----------------------------------------------------------------
Tartalomjegyzék:
----------------------------------------------------------------

 

Adóügy
Adatbejelentés a gépjárműadóról
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
Adatbejelentés a telekadóról
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-tői)
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
Bevallás előállított magánfőzött párlat után
Bevallás előrehozott helyi adóról
Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2013 évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre
Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
Kérelem adófelfüggesztésre
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
Kombinált áruszállítás bejelentése
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Talajterhelési díj bevallás
Települési adó (jármű)
Települési adó (termőföld)
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek
Kérelem felújítási költség beszámításához
Bejelentés bérlő elhalálozásáról (lakás)
Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
Behajtási engedély iránti kérelem
Nyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérlet felmondásáról
Gépjármű használatba adásának igazolása
Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség albérletbe adásához
Kérelem helyiség bérbevételére
Kérelem lakbérkedvezményre
Nyilatkozat bérleti-, bérlőtársi jogviszony megszüntetéséről
Részletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra
Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem
Pályázat másik önkormányzati bérlakásban történő bérleti jogviszony folytatásra
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
Ebösszeíró adatlap
Birtokvédelmi kérelem
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
Kérelem jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez
Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
Anyakönyvi ügyek
Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
Hagyatéki ügyek
Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
Szociális ügyek
Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
Köztemetési kérelem
Agyhártyagyulladás elleni védőoltás nyilatkozat
Ipar-kereskedelem
Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély kérelem üzletköteles termékforgalmazásához
Működési engedély visszavonási kérelem
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.