------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Helyi pályázatok

Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtásról

 footer_3

 

Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtásról

Tisztelt Füzesgyarmatiak!

Engedjék meg, hogy a település belterületén valamint a külterületi zártkerti minősítésű ingatlanokon való szabadtéri égetéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjam. Településünk tekintetében a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatban legtöbbször felmerülő probléma a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozik. A nyílttéri égetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tiltást fogalmaz meg, ugyanakkor engedi a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy ez alól kivételeket határozzon meg.

Településünkön ezeket a kivételeket a környezet védelméről szóló 13/2000 (VI. 15.) rendelet határozza meg az alábbiak szerint:

Avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, feltételekről.

Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.)

Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék semmisíthető meg.

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis adagokban történhet

A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.

A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni:

    a) tavasszal: március 1 - június 30 között

    b) ősszel: szeptember 1 - november 30-a között

Avar és kerti hulladék égetése vasárnap kivételével 08.00 óra és 20.00 óra között engedélyezett.”

A külterületi irányított égetéssel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az bejelentés köteles, a hatáskörrel rendelkező szerv a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Kérem, hogy a rendelet szabályainak betartása során fordítsunk kiemelt figyelmet környezetünk valamint szomszédaink egészségének védelmére.

 

Dr. Blága János
jegyző  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.