------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Intézmények

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
5525 FÜZESGYARMAT, BETHLEN U. 9.

 

 

 

Telefon/Fax: 06/66-491-055

06/20/999-1088
E-mail:
fuzeszi@fuzestv.hu

csaladsegito.fgy@fuzestv.hu

 

Intézményünk alapszolgáltatásai:

 

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti ellátás
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Nappali ellátás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

 

Intézmény nyitva tartása:

hétfőtől-péntekig 8:00-16:00-ig.

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása

hértfő 8:00-12:00

kedd 8:00-12:00 13:30-16:00

szerda szünnap

csütörtök 8:00-12:00 13:30-16:00

péntek 8:00-12:00

 

 

 

Intézményünkről:

 

Családsegítés:

 

Családsegítés

 

 

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

 

 • Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
 • Családgondozás,
 • Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
 • Szociálisan rászorult személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása, stb.

 

Gyermekjóléti ellátás:

 

Gyerkekjóléti ellátás

 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

 

 • Gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás megszervezése,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése, stb.

 

A családsegítés és gyermekjóléti ellátás ingyenes!

 

Étkeztetés:

 

Étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, koruk, egyészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

 

Házi segítségnyújtás:

 

Házi segítségnyújtás

 

Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és nem gondoskodnak róluk.

 

 

 • Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
 • Önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködés,
 • Veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás, stb.

Nappali ellátás:

 

 

Nappali ellátás

 

Az ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévét betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget.

 

Napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, továbbá igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését, stb.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

 

Pszichológiai ellátás:


Pszichológiai ellátás


Előjegyzés alapján
Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.